Đồng hồ đa năng Schneider METSEP-M1200

Ứng dụng:
- Thiết bị đo trên tủ cung cấp điện.
- Giám sát điện năng.
- Phân tích biểu đồ tải và tối ưu hoá tiêu thụ điện
- Giám sát và điều khiển thiết bị điện.
- Bảo trì ngăn ngừa sự cố

PM1000 series power meters

- True RMS values on 3 phase: I, U, f, P, Q, S, PF, kWh, kVAh, kVarh, time, Unbalance, Phase Angle
- Harmonic distortion (THD) of I, U.
- Accuracy class 1.0 as per IEC 62052-11 and IEC 62053-21
- Communication RS – 485 (PM1200),
- Bright, alphanumeric 15mm heigh LED display with 3 lines

PM1000 : PM1000 power meter with basic readings,
energy and demand parameters, and summary screens

PM1200 : Same as PM1000 plus an RS485 communication port


Lên đầu trang