Aptomat – MCCB Schneider NS250N3M2

Compact NS 630A to 3200A manually & electrical operation
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2
CB hoạt động bằng tay bao gồm bộ đấu dây và trip unit micrologic 2.0
CB hoạt động bằng điện bao gồm:
- bộ đấu dây cáp
- micrologic 2.0
- cơ cấu motorise (220/240 VAC)
- cuộn đóng XF (220/240 VAC)
- cuộn cắt MX (220/240 VAC)
Các phụ kiện cần phải đặt hàng (tuỳ chọn)


Lên đầu trang