Cảm biến áp suất XMLB

Cảm biến áp suất XMLA schenider

Cảm biến áp suất, dùng để đo áp suất của lưu chất có tiếp xúc vật lý

Thiết kế đơn giản, dãy công suất làm việc rộng, độ bền cao

Cấp độ bảo vệ: IP66

Tín hiệu ngõ ra: NPN hoặc PNP hoặc ngõ ra analog

Dãy công suất đo: từ-1 bar đến 600 bar

Các mã hàng XLMB

XMLBM05A2S12

XMLB001R2S12

XMLB002A2S12

XMLB004A2S12

XMLB010A2S12

XMLB020A2S12

XMLB035A2S12

XMLB070D2S12

XMLB160D2S12

XMLB300D2S12

XMLB500D2S12


Lên đầu trang