Contactor abb A95-30-11

contactor

CÔNG TẮC TƠ 3P DẠNG KHỐI - LOẠI A
3P BLOCK CONTACTOR - A TYPE

Social Shared

CÔNG TẮC TƠ 3P DẠNG KHỐI - LOẠI A
3P BLOCK CONTACTOR - A TYPE

 

Công tắc tơ: dùng cho mạch xoay chiều AC

Độ bền cơ học 10 triệu lần đòng cắt

Tiêu chuẩn IP20, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-4-1

Bảng giá: Thiết bị điện ABB.


Lên đầu trang