Contactor abb AL 40-30-10 110V

contactor

CÔNG TẮC TƠ AL..., AE…, TAL... VÀ TAE… 3P
AL..., AF..., TAL... AND TAE... 3-POLE CONTACTORS

Social Shared

CÔNG TẮC TƠ AL..., AE…, TAL... VÀ TAE… 3P
AL..., AF..., TAL... AND TAE... 3-POLE CONTACTORS

 

Dùng cho mạch một chiều DC, được thiết kế đặc biệt vớI hai cuộn dây

Độ bền cơ học 10 triệu lần đóng cắt

Tiêu chuẩn IP20, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Công tắc tơ loạI AL & AE

Điện áp điều khiển 110 DC

Bảng giá: Thiết bị điện ABB.


Lên đầu trang