CONTACTOR HYUNDAI HiMC 32

CONTACTOR HYUNDAI HiMC 32CONTACTOR HYUNDAI HiMC 32

CONTACTOR HYUNDAI HiMC 32

Xuất xứ Hàn Quốc.

Dòng hoạt động:

HiMC 9 9A (1NO + 1NC)
HiMC 12 12A (1NO + 1NC)
HiMC 18 18A (1NO + 1NC)
HiMC 22 22A (1NO + 1NC)
HiMC 32 32A (2NO + 2NC)
HiMC 40 40A (2NO + 2NC)
HiMC 50 50A (2NO + 2NC)
HiMC 65 65A (2NO + 2NC)
HiMC 80 80A (2NO + 2NC)
HiMC 90 90A (2NO + 2NC)
HiMC 110B 110A (2NO + 2NC)
HiMC 130 130A (2NO + 2NC)
HiMC 150B 150A (2NO + 2NC)
HiMC 180 180A (2NO + 2NC)
HiMC 220 220A (2NO + 2NC)
HiMC 260 260A (2NO + 2NC)
HiMC 300 300A (2NO + 2NC)
HiMC 400 400A (2NO + 2NC)
HiMC 500 500A (2NO + 2NC)
HiMC 630 630A (2NO + 2NC)
HiMC 800 800A ( 2NO + 2NC)

Bảng giá thiết bị điện Hyundai


Lên đầu trang