day cap dien daphaco

day dien dan cung daphaco, day cap dien daphacoday dien dan cung daphaco, day cap dien daphaco

DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO

Cáp đơn 7 sợi CV:

Chủng loại : CV1.0,CV1.5,CV2.0,CV2.5..CV6.0.

Cấp điện áp: 750V

DÂY ĐƠN CỨNG VC:

Chủng loại : VC 1.0(12/10),VC 2.0(16/10)VC7.0(30/10)
Cấp điện áp: 750 V

Dây đôi (súp) :

Chủng loại : 2 x 0.5( 16T/0.2), 2 x 0.75 ( 24T/0.2) 2 x 1.25 (2 x 40T/0.2)
Cấp điện áp: 300 V

Dây dẹp:

Chủng loại : D 2 x 0.5, D 2 x 0.75, …….. D 2 x 6.0
Cấp điện áp: 300/500v

Dây pha tròn 2 ruột:

Chủng loại : 2×1.0, 2×1.5, 2×2.5,..,2×25
Cấp điện áp : 750V

Dây pha tròn 3 ruột :

Chủng loại : 3×1.0, 3×1.5, 3×2.5,..,3×25
Cấp điện áp : 750V

Dây pha tròn 3 ruột + 1 ruột nối đất :

Chủng loại : 4×1.5, 4×2.5, 4×4.0,..,4×25
Cấp điện áp : 750V

 


Lên đầu trang