Easy9 MCB 1P, 4.5kA, 230V, C curve

Easy9 MCB 1P, 4.5kA, 230V, C curve Schneider

Cầu dao bảo vệ quá tải và ngắn mạch

Cầu dao tự động Easy9 bao gồm các chức năng:

Bảo vệ chống dòng quá tải

Bảo vệ chống dòng ngắn mạch

Dấu hiện nhận biết đóng/ngắt mạch được in trên cần gạt ( O-I )

Easy9 MCB 1P, 4.5kA, 230V, C curve Schneider

Tuân theo tiêu chuẩn IEC 60898 - 1

Khả năng ngắt ngắn mạch (Icn)

Ph/N 230VAC 4500A

Ph/Ph 400VAC 4500A

Số lần đóng ngắt (O-C)

Bằng điện 4,000 lần

Bằng cơ khí 10,000 lần

Kích thước (mm)

Easy9 MCB 1P, 4.5kA, 230V, C curve Schneider

Dòng điện Mã hàng Đơn giá
6A EZ9F34106 78.100
10A  EZ9F34110 78.100
16A  EZ9F34116 78.100
20A  EZ9F34120 78.100
25A  EZ9F34125 78.100
32A  EZ9F34132 78.100
40A  EZ9F34140 117.700
50A  EZ9F34150 185.900
63A  EZ9F34163 185.900

Lên đầu trang