Easy9-MCB-EZ9F34106

Easy9-MCB-EZ9F34106

Cầu dao tự động Easy9 bao gồm các chức năng:

Bảo vệ chống dòng quá tải

Bảo vệ chống dòng ngắn mạch

 


Lên đầu trang