Easy9-MCB-EZ9F34116

Easy9-MCB-EZ9F34116

Cầu dao tự động Easy9 bao gồm các chức năng:

Bảo vệ chống dòng quá tải

Bảo vệ chống dòng ngắn mạch


Lên đầu trang