Easy9-MCB-EZ9F34140

Cầu dao tự động Easy9 MCB-EZ9F34140  bao gồm các chức năng:

Bảo vệ chống dòng quá tải

Bảo vệ chống dòng ngắn mạch

 

 

 


Lên đầu trang