Easy9-MCB-EZ9F34250

Easy9-MCB-EZ9F34250

Easy 9 MCB 2P, 4.5kA, 230V, C curve

Cầu dao tự động Easy9 bao gồm các 

chức năng:

Bảo vệ chống dòng quá tải

Bảo vệ chống dòng ngắn mạch


Lên đầu trang