Easy9-MCB-EZ9F34440

Easy9-MCB-EZ9F34440

Easy9 MCB 4P, 4.5kA, 400V, C curve

Cầu dao tự động Easy9 bao gồm các 

chức năng:

Bảo vệ chống dòng quá tải

Bảo vệ chống dòng ngắn mạch

 


Lên đầu trang