Khởi động mềm ABB PSS300/515-500L

khoi dong mem abb

KHỞI ĐỘNG MỀM LOẠI PSS
SOFTSTARTER - PSS TYPE

Social Shared

KHỞI ĐỘNG MỀM LOẠI PSS
SOFTSTARTER - PSS TYPE

Khởi động và dừng mềm: Khởi động chỉnh từ 1-30s, Dừng chỉnh từ 1-30s

Số lần khởi động trong 1 giờ: 30

Tiếp điểm phụ 1NO; Cấp bảo vệ IP20

Softstarter loạI PSS18/30 … PSS300/515, điện áp đk 220-240V 50/60Hz

Bảng giá: Thiết bi điện ABB.

 


Lên đầu trang