Khởi động mềm ABB PST30-600-70

khoi dong mem abb

KHỞI ĐỘNG MỀM LOẠI PSE
SOFTSTARTER - PSE TYPE

Social Shared

KHỞI ĐỘNG MỀM LOẠI PST(B)
SOFTSTARTER - PST(B) TYPE

KhởI động và dừng mềm, điện áp cách điện 690V

Bảo vệ quá tảI cho động cơ, điều khiển moment, PSTB có by-pass công tắc tơ

Cấp bảo vệ IP20, điện áp điều khiển 100…250V 50/60 Hz

Softstarter loạI PST30 … 300, 208 - 600V

Bảng giá: Thiết bi điện ABB.

 


Lên đầu trang