MCCB APTOMAT HYUNDAI UAB30R

MCCB APTOMAT HYUNDAI UDB30SMCCB APTOMAT HYUNDAI UDB30S

U - MCCB (APTOMAT) 3 Poles (High-fault Level)

Social Shared

U - MCCB (APTOMAT) 3 Poles (High-fault Level)

Xuất xứ Hàn Quốc, thương hiệu Hyundai.

Sản phẩm được sử dụng cho điện hạ thế.

Bảng giá thiết bị điện Hyundai


Lên đầu trang