Nút nhấn ABB

nut nhan ABB

NÚT NHẤN, ĐÈN BÁO - LOẠI MODULE / PILOT DEVICES - MODULAR RANGE
NÚT NHẤN LOẠI ĐẦU BẰNG VÀ ĐẦU LỒI / FLUSH AND EXTENDED PUSHBUTTONS

Social Shared

NÚT NHẤN, ĐÈN BÁO - LOẠI MODULE / PILOT DEVICES - MODULAR RANGE
NÚT NHẤN LOẠI ĐẦU BẰNG VÀ ĐẦU LỒI / FLUSH AND EXTENDED PUSHBUTTONS


Đường kính lỗ khoan lắp đặt 22mm

Độ bền cơ khí: 2 triệu lần thao tác, Điện áp cách điện 690V, dòng định mức nhiệt: 10A

Chế tạo bằng vật liệu polycarbonate không ảnh huởng tớI tầng Ôzôn

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-1,IEC 60947-5-1,IEC 60947-5-5,IEC 60073,IEC 60529

Nút nhấn không đèn đầu bằng (Flush button)

Bảng giá: Thiết bi điện ABB.


Lên đầu trang