Nút nhấn ABB KL70-401R

nut nhan ABB

NÚT NHẤN, ĐÈN BÁO - LOẠI MODULE / PILOT DEVICES - MODULAR RANGE
NÚT NHẤN LOẠI ĐẦU BẰNG VÀ ĐẦU LỒI / FLUSH AND EXTENDED PUSHBUTTONS

Social Shared

ĐÈN BÁO/ PILOT DEVICES
ĐÈN TÍN HIỆU DẠNG TẦNG K70/ SIGNAL TOWERS K70


Ghép được 5 tầng/ được 10 tầng khi lắp giá hai mặt

Thay bóng dễ dàng cho từng tầng không cần dụng cụ

Chế tạo bằng vật liệu polycarbonate không ảnh huởng tớI tầng Ôzôn

Cấp bảo vệ IP54, UL Type 5

Bảng giá: Thiết bi điện ABB.


Lên đầu trang