RCCB-SCHNEIDER-A9R75463

Acti 9 RCCB

 

Cầu dao chống dòng rò. (RCCB)

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.

Cầu dao bảo vệ được tích hợp chống dòng rò. (RCBO)

Bảo vệ quá tải và chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 898 và IEC 1009

Tải về:    Bảng giá Schneider

Tải về:    Catalogue Schneider           


Lên đầu trang