RCCB-SCHNEIDER-DOM16791

Domae RCCB

 

Cầu dao chống dòng rò.

Cách ly, đóng cắt, chống dòng rò.

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 1008

Contactor Domae CT

điều khiển mạng điện 2 dây

Relay kích xung TL

điều khiển mạng điện chiếu sáng 2 dây bằng tín hiệu xung

Thiết bị chống sét lan truyền Domae Quick

Tải về:    Bảng giá Schneider

Tải về:    Catalogue Schneider           


Lên đầu trang