RELAY NHIỆT-SCHNEIDER-LDR10

Relay nhiệt TeSys loại LRD

 

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D.

Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha.

Cấu tạo với lưỡng kim nhiệt ở 3 cực.

Reset tự động hoặc bằng tay, chỉ thị TRIP.

 

Tải về:    Bảng giá Schneider

Tải về:    Catalogue Schneider           


Lên đầu trang