Rơ le đặt điện áp max


RƠ LE BẢO VỆ ĐẶT DÒNG/ĐIỆN ÁP MAX./MIN
MAX./MIN. CURRENT/VOLTAGE RELAYS

Social Shared

RƠ LE BẢO VỆ ĐẶT DÒNG/ĐIỆN ÁP MAX./MIN

MAX./MIN. CURRENT/VOLTAGE RELAYS

 

Bảo vệ dòng/điện áp thấp hơn hoặc cao hơn mức đã đặt

Điện áp 230V AC 50Hz, Dòng tiếp điểm 16A, cài đặt thời gian trễ: 1.... 30s

Các mức cài đặt dòng bảo vệ: 2. 5, 10 A

Các mức cài đặt điện áp bảo vệ: 100, 300, 500V

Bảng giá: Thiết bi điện ABB


Lên đầu trang