Rơ le nhiệt-ABB-TA 42 DU 25A

relay nhiet abb

RƠ LE NHIỆT DÙNG CHO CÔNG TẮC TƠ DẠNG KHỐI LOẠI A VÀ AF
A-AF 3P BLOCK CONTACTOR THERMAL OVERLOAD RELAYS

Social Shared

RƠ LE NHIỆT DÙNG CHO CÔNG TẮC TƠ DẠNG KHỐI LOẠI A VÀ AF
A-AF 3P BLOCK CONTACTOR THERMAL OVERLOAD RELAYS

Bảo vệ quá tảI cho động cơ

Lắp trực tiếp vào công tắc tơ

Bảng giá : Bảng giá thiết bị điện ABB


Lên đầu trang