APTOMAT MCB SHIHLIN BHA 3P


Dùng để kiểm soát , bảo vệ quá tải và ngắn mạch

Social Shared

BHA 1P 80.100A 10
BHA 2P
BHA 3P
BHA 4P

Lên đầu trang