VSC VCmt 70.0

cap pha dong mem VSC VCmt 70.0, day cap dien vinh thinhcap pha dong mem VSC VCmt 70.0, day cap dien vinh thinh

Cáp Pha Đồng Mềm VSC VCmt 70.0

Loại: Đa pha

Hãng sản xuất: Vĩnh Thịnh

Xuất xứ:Vietnam

Chất liệu lõi: Đồng

Tham khảo bảng giá dây cáp điện tại đây


Lên đầu trang