Rơ le nhiệt-ABB-TA450 DU 185A

ta 200 du2 relay bảo vệ abb: Rơ le nhiệt-ABB-TA450 DU 185A | Tín Phươngrelay nhiet abb

RƠ LE NHIỆT DÙNG CHO CÔNG TẮC TƠ DẠNG KHỐI LOẠI A VÀ AF
A-AF 3P BLOCK CONTACTOR THERMAL OVERLOAD RELAYS

Social Shared

RƠ LE NHIỆT DÙNG CHO CÔNG TẮC TƠ DẠNG KHỐI LOẠI A VÀ AF
A-AF 3P BLOCK CONTACTOR THERMAL OVERLOAD RELAYS

Bảo vệ quá tảI cho động cơ

Lắp trực tiếp vào công tắc tơ

Bảng giá : Bảng giá thiết bị điện ABB


Lên đầu trang