Vôn kế đấu trực tiếp Analog, DC

von kế dấu trực tiếp analog, dc vol kế và ampe kế: Vôn kế đấu trực tiếp Analog, DC | Tín Phương

VÔN KẾ VÀ AM PE KẾ DẠNG ANALOG
ANALOG VOLTMETERS AND AMMETERS

Social Shared

VÔN KẾ VÀ AM PE KẾ DẠNG ANALOG
ANALOG VOLTMETERS AND AMMETERS


Điện áp cách điện 650V, cấp bảo vệ IP 40, chiều sâu 53.
Nhiệt độ hoạt động: -20o ..... +40o , có thể lắp theo chiều ngang hoặc thẳng đứng.
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC/EN 6051.

Bảng giá: Thiết bị điện ABB


Lên đầu trang