MCB HYUNDAI HiBD63

MCB HYUNDAI HiBD63MCB HYUNDAI HiBD63

Mã hàng: HiBD63 (2P)
Dòng định mức: 5,10,15,20,25,32,40,50,63A
Dòng cắt: 6kA

Social Shared

MCB (APTOMAT LOẠI TÉP) Miniature Circuit Breaker

Mã hàng: HiBD63 (2P)
Dòng định mức: 5,10,15,20,25,32,40,50,63A
Dòng cắt: 6kA

Bảng giá thiết bị điện Hyundai


Lên đầu trang