MCCB APTOMAT HYUNDAI HiBS32

MCCB APTOMAT HYUNDAI HiBS32MCCB APTOMAT HYUNDAI HiBS32

MCCB (APTOMAT) 2 Poles (Standard)

Xuất xứ Hàn Quốc, thương hiệu Hyundai.

Sản phẩm được sử dụng cho điện hạ thế.

Bảng giá thiết bị điện Hyundai


Lên đầu trang