ACB Mitsubishi AE1000A - SW

acb-mitsubishi_13705051725149 acb mitsubishi: ACB Mitsubishi AE1000A - SW | Tín Phương

MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB MITSUBISHI
Bảo vệ quá tải, ngắn mạch.
Dòng định mức 630A - 6300A
Dòng cắt ngắn mạch 65kA – 130kA
Chỉnh dòng định mức từ 0.5-1In
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC-60947-2
Sản xuất tại Nhật Bản

Social Shared

MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB MITSUBISHI

Bảo vệ quá tải, ngắn mạch.

Dòng định mức 630A - 6300A

Dòng cắt ngắn mạch 65kA – 130kA

Chỉnh dòng định mức từ 0.5-1In

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC-60947-2

Sản xuất tại Nhật Bản


Lên đầu trang