Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Các tiêu chuẩn của thiet bi dien rất quan trọng cần phải biết trong ngành điện công nghiệp, việc sử dụng các thiết bị điện cần phải nắm rõ các ký hiệu và ý nghĩa của các tiêu chuẩn thiết bị điện này

 

 TCVN 2295 -78: Tủ điện của thiết bị phân phối trọn bộvà của trạm biến áp trọn bộ - Yêu cầu an toàn

: TCVN 2329-78: Vật liệu cách điện rắn , Phương pháp thử, Điều kiện tiêu chuẩn của môi trường xung quanh và việc chuẩn bị mẫu

: TCVN 2330 - 78: Vật liệu cách điện rắn,Phương pháp xác định độ bền điện với điện áp xoay chiều tần số công nghiệp

: TCVN 2572 - 78: Biển báo về an toàn điện

: TCVN 3144 - 79: Sản phẩm kỹ thuật điện,Yêu cầu chung về an toàn

: TCVN 3145-79: Khí cụ đóng cắt mạch điện, điện áp đến 1000V - Yêu cầu an toàn

: TCVN 3259 - 1992: Máy biến áp và cuộn kháng điện lưc - Yêu cầu an toàn: : TCVN 3620-1992: Máy điện quay - Yêu cầu an toàn

: TCVN 3623 - 81: Khí cụ điện chuyển mạch điện áp đến 1000V - Yêu cầu kỹ thuật chung

: TCVN 3718-82: Trường điện tần số Ra-đi-o.Yêu cầu chung về an toàn

: TCVN 4086-85: An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung

: TCVN 4114-85: Thiết bị kỹ thuật điện có điện áp lớn hơn 1000V Yêu cầu an toàn: : TCVN 4115 - 85: Thiết bị ngắt điện bảo vệ người dùng ở các máy và dụng cụ điện di động có điện áp đến 1000 V - Yêu cầu kỹ thuật chung: : TCVN 4163-85: Máy điện cầm tay - Yêu cầu an toàn

: TCVN 4726 – 89: Kỹ thuật an toàn Máy cắt kim loại.Yêu cầu đối với trang bị điện: : TCVN 5180-90(STBEV 1727-86): Pa lăng điện - Yêu cầu chung về an toàn

: TCVN 5334-1991: Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu: Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt: : TCVN 5556 – 1991: Thiết bị hạ áp: Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật: : TCVN 5699-1:1998: IEC 335-1:1991: An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự

: TCVN 5717 – 1993: Van chống sét: TCVN 6395-1998: Thang máy điện: Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

: TCXD 46 : 1984: Chống sét cho các công trình xây dựng: Tiêu chuẩn thiết kế, thi công.:  

Lên đầu trang